Miroslav Gernát
Miroslav Gernátklávesy, saxofón, spev
0907 947 460
Ľuboš Didik
Ľuboš Didikklávesy, akordeón, spev
0907 911 867
Ladislav Šima
Ladislav Šimabicie, spev
0907 709 804
Anton Miko
Anton Mikobassgitara, akordeón, spev
0911 930 598
Michal Kolcun
Michal Kolcunsólo, gitara, akordeón